VODÁCI TJ SOKOL
ILAVA

oddiel Perej

O NÁS

Vitajte na stránke oddielu vodnej turistiky PEREJ pri TJ Sokol Ilava.

Oddiel v roku 1987 založili nadšenci z radov turistiky, ktorým učaroval tento druh športu. Po rôznych stretnutiach s vodákmi, skúsenostiach so splavovaním sme sa rozhodli, menovite Anton Nýbl, Milan Gabčo, Kamil Horák, Vojtech Košťál, Peter Hoferica, Jaroslav Kováč, Peter Minárik a Jaroslav Kvasnica, založiť tento oddiel pod vtedajšou TJ Jednotou Ilava. Predsedom oddielu sa stal Anton Nýbl. V neskorších rokoch, po politických zmenách, vznikla na základe reštitučných zákonov, možnosť uchádzať sa o pokračovanie zrušenej športovej organizácie Sokol v Ilave. A tak sme sa stali jej súčasťou.

Organizovaná vodná turistika v Ilave nemala žiadne tradície. Naše prvé skúsenosti na vode sme získavali ešte pred založením oddielu na riekach Lužnica, Sázava, Otava, Vltava, Malše, Berounka a Morava v bývalom Československu, u nás to bola Orava, Dunajec.

Na riekach sme organizovali putovné letné dovolenky, na ktoré sa nezabúda ani po rokoch. Nevlastnili sme žiaden vodácky materiál. Rôznymi aktivitami ako bolo usporadúvanie diskoték, predajné burzy ošatenia a samozrejme členským poplatkom, sme nadobudli postupne prvé lode, pádla, vesty. Neskôr sme si postavili svoju prvú lodenicu a prívesný vozík na prevoz lodí. Plechová garáž spĺňala roky dôležitú úlohu pre nutné potreby uskladnenia materiálu. Začali sme splavovať i jarné vody – Revúcu, Kysucu, Hornád. Oddiel žil spoločenským životom. Odomykali sme a zamykali vodácke sezóny. Prijímali sme nových členov, rady sa rozšírili : Miroslav Janušek, z Dubnice: Zbyněk Čermák, Jozef Matúš, Milan Kosák, neskôr Milan Podhorský z Púchova a ďalší… Etapu tej doby môžeme označiť ako vybudovanie pevných základov nášho oddielu. Každému členovi toho obdobia patrí vďaka za vynaložené úsilie.

Prevažne slobodní členovia oddielu si začali zakladať rodiny, ale i zmena politického systému v spoločnosti, pracovné povinnosti, malá aktivita niektorých členov priniesli krízu, ktorú sa pokúsila vyriešiť členská schôdza v roku 1995.

Zistili sme reálny stav a napriek ťažkostiam, ktoré nás čakali, oddiel nezanikol. Aktivita postupne prešla do iných rozmerov. Okrem riadnej činnosti sme začali usporadúvať splavy pre verejnosť na Hrone, na Orave i na Dunajci. Rodičia s deťmi si mohli vyskúšať splavovanie na Váhu počas Medzinárodného dňa detí. Pre členov sa konali zimné školenia na plavárni v Novej Dubnici a v Púchove. Zakúpili sme si šesť plastových kajakov a učili sa ich ovládať. Traja vodáci sa zúčastnili školenia inštruktorov pod vedením pána Cechlára z Košíc na jarnej Belej. Tým získané vedomosti zúročujeme i na divokých vodách Nitrice, Čiernom Váhu, Belej, Hornáde, Bialke, Salze, Schvarze a iných.

V roku 1998 sme začali budovať novú lodenicu. 18 členov si vysúkalo rukávy a svojpomocne sme vybudovali našu lodenicu. Stavbu sme dokončili v roku 2002. Jej výstavba bola financovaná z rozpočtu našej materskej organizácie -TJ Sokol v Ilave. Skladové priestory, spoločenská miestnosť, kuchynka, sociálne vybavenie, prívod plynu, elektriny, vody a kanalizácie zmenili podmienky pre činnosť a ochranu materiálu.

Stavba si vyžiadala veľké úsilie a stála značnú časť osobného voľna jednotlivých členov. Nie každý mal pevnú vôľu a odhodlanie vydržať. Časť musela prispôsobiť život okolnostiam, ktoré im život priniesol. A tak po ukončení zostalo v oddiele šesť členov. Napriek tomu je potrebné poďakovať každému, kto pomohol pri vzniku tohto diela, ktoré možno dať ako príklad ostatným organizáciám a klubom. Sme hrdí, že sme to zvládli bez pomoci a dotácií z fondov, či mesta. Počet členov klesol, no aktivita neustala. Dokončili sme postupne oplotenie, úpravu pozemku i vybavenie miestností.

Pri Centre voľného času v Ilave sme založili detský turistický oddiel s vodáckym zameraním. Deti základných škôl i stredoškoláci prežili prázdninové tábory na Dunajci. Prvé stanovanie, varenie stravy a samozrejme splavy určite zostanú v ich pamäti na celý život.

Pribudli nové lode. Postupne sme si zakúpili šesťmiestne rafty a dvojmiestne nafukovacie pálavy. Od roku 1996 sa konajú splavy i pre verejnosť. Rieky Hron, Váh, Dunajec, Orava, Vltava, Lužnica, Sázava, spoznáva každoročne veľa našich priateľov a hlavne detí i mládeže. V roku 2016 sa bude pre verejnosť konať už 20. ročník splavu Dunajca ! Počas prázdnin pripravujeme i splavy na Váhu z Ilavy do Nemšovej či úsek pod Strečnom.

Teší nás, že o tieto naše aktivity je záujem aj na školách. V roku 2015 získala na školení preukaz cvičiteľa i naša najmladšia členka Janka Gabčová. V súčinnosti s Centrom voľného času v Ilave pripravujeme pre školský rok 2016 – 2017 obnovu činnosti krúžku pre deti a mládež. V roku 2017, si pripomenieme 30 výročie vzniku organizovanej vodnej turistiky v Ilave.

V kalendári podujatí oddielu sú pripravené i aktivity vhodné pre ľudí bez vodáckych skúseností. Medzi akcie oddielu patrí samozrejme i pešia turistika.

Srdečne Vás pozývame medzi nás. Myslíme si, že je to vhodný typ pre každého, kto má rád šport a prírodu zvlášť!

Ahoj na vode !

Milan Gabčo

Vodáci SOKOL Ilava © .
Všetky práva vyhradené.

Nastavenie cookies
Realizácia webu: 4every.cz

TOPlist